SKP:n eväät suunnan muuttamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi

Kirjoitin Eespäin-lehteen 2/2015 lyhyen esittelyn SKP:n vaaliohjelmasta. Tässä alla luettavissa kokonaisuudessaan:

SKP vaalitunnus Tyopoiva6hEinatoPerusturva1200_opaq

Suomella maana ei mene tällä hetkellä kovin hyvin, vaikka mahdollisuuksia olisi paljon. Olemme koulutettua väkeä, meillä on hyvä kokemus pohjoismaisen hyvinvointivaltion toimivuudesta ja paljon luovuutta ja ideoita. Istuvan hallituksen kauden sekava päätös kuvaa kuitenkin hyvin sitä umpikujaa, missä olemme: eteenpäin yritetään päästä tekemällä leikkauksia peruspalveluihin, koulutukseen ja kulttuuriin, vaikka juuri ne ovat keskeiset voimavaramme, ja vaikka kansan enemmistö on toista mieltä.

Suomen kommunistisen puolueen ratkaisuehdotus on antaa lisää valtaa ihmisille heitä koskevissa päätöksissä, ja kuunnella heidän tarpeitaan ja mielipiteitään. Me haluamme toteuttaa laajan, tavallisten työtätekevien ihmisten, opiskelijoiden, eläkeläisten ja vähävaraisten etuja ajavan uudistusohjelman, jossa työtä jaetaan, elintasoa sekä palveluja kohennetaan ja katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen. Rahaa otetaan sieltä, missä sitä on: pörssikeinottelulla ja osingoilla rikastuneelta, veroja kiertävältä harvalukuiselta eliitiltä.

Investoidaan työhön, korotetaan palkkoja ja lyhennetään työaikaa

Suomeen tarvitaan uutta työtä ja uusia työpaikkoja. Valtion on käynnistettävä investointiohjelma, jolla synnytetään työtä esimerkiksi korjausrakentamisen, uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen, palvelujen ja tietotekniikan aloille. Rahaa on siirrettävä verotuksen avulla pörssikeinottelusta tuottaviin investointeihin.

Työtä pitää myös jakaa lyhentämällä työaikaa 30 tuntiin viikossa ja 6 tuntiin päivässä ansiotasoa alentamatta. Tämä on mahdollista, koska työn tuottavuus on kasvanut. Työttömyyttä ei ratkaista työllistämisen nimissä tapahtuvalla palkattomalla työharjoittelulla tai tempputöillä.

Eläkkeelle pitää päästä 63-vuotiaana ja kuluttavaa työtä tekevien joustavasti jo 58-vuotiaana. Lisäksi pätkätöitä on karsittava kieltämällä nollatuntisopimusten solmiminen lailla.

Puolueeton Suomi, rauhan puolella sotia vastaan

Venäjällä pelotellaan jatkuvasti, vaikka suurin turvallisuusuhka Suomelle on Nato-jäsenyys.

Suomen ei tule liittyä Natoon tai muihin sotilasliittoihin. Niin EU:n kuin Ruotsinkin kanssa tehtävä sotilaallinen yhteistyö ovat askelia kohti Natoa. Suomen on irrottauduttava Naton kanssa solmitusta isäntämaasopimuksesta ja Nato-kumppanuudesta. Suomi ei tarvitse sotilasliittoja, mutta maailma tarvitsee puolueetonta Suomea.

Muutenkin Suomi tarvitsee itsenäisen ulkopolitiikan EU:n komentoon alistumisen ja EU:n liittovaltiokehityksen sijaan. Tarvitsemme itsenäiset suhteet etenkin naapureihimme: Ukrainan kriisin oloissa tarve itsenäiselle ulkopolitiikalle Venäjän suuntaan on korostunut. Pakotteet eivät tuo rauhaa eivätkä ratkaise kriisejä.

Parasta turvallisuuspolitiikkaa on rauhanpolitiikka, kulttuurien välinen yhteistyö ja huolehtiminen ihmisten perustarpeista.

1200 euron perusturva sitä tarvitseville

Suomesta voidaan poistaa köyhyys ja asunnottomuus, jos vain tahtoa on. Köyhien syyllistäminen omasta asemastaan on lopetettava ja ryhdyttävä toimiin. Emme tarvitse lisää vastikkeellisuutta tai ”osallistavaa” sosiaaliturvaa vaan sellaisen tuen, joka nostaa ihmisen köyhyysrajan yläpuolelle.

Nykyinen riittämätön toimeentuloturva ja sekava tukien viidakko on korjattava säätämällä indeksiin sidottu 1200 euron perusturva, joka taataan yhdeltä luukulta kaikille niille Suomen kansalaisille tai pysyvästi täällä oleskeleville: opiskelijoille, eläkeläisille, sairaille, työttömille ja muille, jotka eivät muuten kykene toimeentuloaan hankkimaan.

Perusturva on verotonta tuloa, ja sen rinnalla säilytetään erilaiset tilannekohtaiset tuet, kuten asumistuki, toimeentulotuki tai lapsilisä.

1200 euron perusturvan lisäksi säädetään laki 1800 euron minimipalkasta, jolloin työnteko on kannattavaa. Perusturvauudistus rahoitetaan verottamalla progressiivisesti ylimpiä palkkatuloja ja kiristämällä tuntuvasti pääomaan kohdistuvia veroja.

Tulevaisuutta ei tarvitse pelätä

Jotta Suomi pärjää tulevaisuudessakin, on laajennettava demokratiaa: suoria kansanäänestyksiä, työpaikkademokratiaa, osallistuvaa budjetointia ja lähidemokratiaa on lisättävä.

Lisäksi on turvattava koulutuksen maksuttomuus kaikilla asteilla, ja painotettava kokonaisuuksien hallintaa sekä luovaa ajattelua.

Tulevaisuuden Suomi ottaa tavoitteekseen hajautetun omavaraisuuden ja ekologisesti kestävän kehityksen hylkäämällä fossiiliset polttoaineet ja siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön.

Valta takaisin niille, joille se kuuluu

SKP on työväenpuolue myös vaalien jälkeen. Me uskomme ihmisen kykyyn tehdä muutoksia ja toimia oma-aloitteisesti asemansa parantamiseksi. Haluamme päästää ääneen työtätekevät, opiskelijat, eläkeläiset, ay- ja kansalaistoimijat ja muut, jotka tällä hetkellä jäävät suuren rahan jalkoihin. Toteutamme tämän ohjelman periaatteita kansalaisjärjestöissä ja muussa joukkotoiminnassa, ja olemme aina valmiit keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista. Suurpääoman vallan murtamiseksi tarvitaan työväenliikkeen ja kansalaisliikkeiden yhteistä voimaa, luokkataistelua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.